15 ' ਚ 15(ਫੁਲ ਟਾਕਟਾਈਮ 2 ਦਿਨਾ ਲਈ) ਵਾਲੇ ਕੂਪਨ 'ਚ 6% ਮਾਰਜ਼ਨ ਨਾਲ Click Here ,  

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਚ ਡੀਲਰ।ਇੱਕ ਉਹ ਡੀਲਰ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਗਾ ਕਿ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਾਕ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਗ੍ਰਾਹਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਚ ਸੈੱਟ ਬਾਕਸ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾ ਤੇ,ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੰਨ ਸਿੰਮ ਮਲਟੀ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ।

Powered By Randhawa Tech@One Sim